Ustawa o zamówieniach publicznych na Ukrainie – nowe brzmienie przepisów

юридична Компанія PLP05 listopada 2019Komentarze (0)

błędy przy oskarżeniu przetargu - koparka na placu budowy na UkrainiePrzyjaciele, 

Chciałbym podzielić się z Wami wiadomością dotyczącą ukraińskiego ustawodawstwa w dziedzinie zamówień publicznych.

Prezydent Ukrainy 16 października podpisał nowelizację ustawy o zamówieniach publicznych (projekt ustawy nr 1076 z dnia 29.08.2019 r.).

Ustawa ta, zgodnie z pkt 1 Przepisów przejściowych, wchodzi w życie w dniu następnym po jej publikacji oraz zaczyna działać za 6 miesięcy po jej publikacji.

Główne wady poprzedniej redakcji Ustawy

Poprzednia ustawa o zamówieniach publicznych weszła w życie w 2016 roku. Od tego czasu do niej zostały wniesione niektóre zmiany i została ukształtowana praktyka stosowania tej ustawy. W wyniku tej praktyki fachowcy określili następujące główne problemy jej stosowania:

 • skasowanie przetargu na każdym etapie przed podpisaniem ugody;
 • wykorzystanie przetargów podprogowych w celu uniknięcia procedury konkurencyjnej;
 • fiksowana wartość oskarżenia wyników przetargu w Komitecie Antymonopolowym (dalej – AMKU);
 • odrzucenie propozycji uczestników w związku z błędami formalnymi.

Nowa ustawa o zamówieniach publicznych na Ukrainie

Nowa redakcja Ustawy usuwa zarówno wymienione problemy, jak i implementuje najlepsze praktyki światowe dotyczące przeprowadzenia przetargów publicznych, zwłaszcza:

 • obowiązek korzystania z zasobu Prozorro w przetargach od 50 000 UAH (nowa uproszczona procedura);
 • wprowadzenie odpowiedzialności osobistej urzędników (zwłaszcza kierowników urzędów) za naruszenie ustawodawstwa dotyczącego zamówień publicznych: kara od 2 do 10 000 nieopodatkowanych minimum (34 000 – 170 000 UAH);
 • możliwość poprawienia błędów w propozycjach przetargów w ciągu 24 godzin;
 • możliwość dla zamawiających konsultowania się z biznesem na etapie przygotowania do przetargu;
 • możliwość wprowadzenia opłaty zróżnicowanej za oskarżenie przetargu w AMKU przez postanowienie Urzędu (jest wyliczany procent od wartości przedmiotu przetargu);
 • niemożliwość wycofać skargę do AMKU;
 • wprowadzenie katalogów elektronicznych towarów popularnych, które będą administrowane przez centralizowane organizacje przetargowe oraz uproszczą proces zamówienia dla instytucji budżetowej;
 • pojawi się nowy instrument dla walki z dumpingiem – system podświetli niezwykle niską cenę. Nadawca będzie zmuszony uzasadnić taką cenę dla sporządzenia umowy z zamawiającym;
 • leki będą nadal kupowane przez organizacje międzynarodowe, w ciągu następnych 2 lat z zatwierdzać listy leków i procedury zamówień będzie Gabinet Ministrów.

Prawo na złożenie do AMKU oskarżeń decyzji o skasowaniu przetargu

Teraz spory procent przetargów zostaje skasowany przez zamawiających bez prawa oskarżenia takich decyzji przez uczestników tych przetargów, co z kolei stwarza prawną lukę, w która z jednej strony może być uzasadniona przez należyte lub nienależyte działania zamawiającego, a z innej strony – stawia uczestników w praktycznie pozbawionej prawa pozycji, która uzasadniana przez przepisy prawa i z kolei ogranicza prawa uczestników. 

Zwiększenie odpowiedzialności za naruszenie ustawodawstwa dla nieuczciwych Klientów

Jeżeli zamawiający na przykład stosuje nie zgodnie z prawem procedurę negocjacyjną, nie uzasadniono odrzuca propozycję przetargową, naruszy terminy ogłoszenia propozycji przetargowej itp., to on podlega karze pieniężnej w wysokości od 25 500 UAH do 51 000 UAH.

W sytuacji kolejnego naruszenia procedury w ciągu roku – kara wyniesie od 51 000 UAH do 85 000 UAH.

Prawo do udziału w zamówieniach publicznych dla grupy przedsiębiorstw

Celem harmonizacji z ustawodawstwem UE i standardami międzynarodowymi proponowano zwiększyć listę procedur konkurencyjnych, wyrażać zgodę na udział w zamówieniach publicznych dla grupy przedsiębiorstw, zatwierdzić prawo zamawiających dokonywać konsultacje z biznesem przed rozpoczęciem przetargu.

Nowy instrument dla walki z dumpingiem

System podświetli i pokaże niezwykle niską cenę. Nadawca będzie zmuszony uzasadnić taką cenę dla sporządzenia umowy z zamawiającym.

Skasowanie konieczności otrzymywać zaświadczenie o braku zadłużenia podatkowego

Zamawiający może podjąć decyzję o odmowie udziału uczestnika w procedurze przetargu i może odrzucić propozycję przetargową uczestnika w sytuacji, jeżeli on ma zadłużenie opłaty podatków (świadczeń obowiązkowych). Ta innowacja dotycząca otrzymania informacji o zadłużeniu podatkowym konkretnego uczestnika zamówień publicznych przy pomocy systemu ”Prozorro” nie tylko uprości dla uczestnika przetargów procedurę przygotowania dokumentów dla udziału w tych przetargach, lecz także pomoże zmniejszyć czas oczekiwania dla zamawiającego na otrzymanie wszystkich w należyty sposób sporządzonych i przygotowanych dokumentów propozycji przetargów od uczestników.

Jednak wymienione wyżej funkcje dotyczą na razie tylko następujących trybów zamówień:

 • procedura otwarta;
 • procedura otwarta z publikacją w języku angielskim;
 • negocjacje do potrzeb obrony;
 • dialog konkurencyjny (2-gi etap);
 • dialog konkurencyjny z publikacją w języku angielskim (2-gi etap);
 • procedura otwarta na zakup usług energetycznych;
 • sporządzenie umowy ramowej.

W razie wątpliwości czy pytań zachęcam Cię do kontaktu >>

Przeczytaj także o typowych błędach przy zaskarżaniu przetargu na Ukrainie>>

Andrij Popko
partner PLP Law Group

Power. Loyalty. Professionals.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/zamowieniapublicznenaukrainie.com/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: