Ukraina zwiększy kompetencje Państwowej Służby Audytorskiej w sferze monitoringu przetargów

юридична Компанія PLP22 stycznia 2018Komentarze (0)

Z przyjemnością powiadamiam, że 28 grudnia 2017 roku Rada Najwyższa Ukrainy w końcu przegłosowała Ustawę 4738-d, zgodnie z którą znacznie poszerzone zostaną uprawnienia Państwowej Służby Audytorskiej w sferze monitoringu zamówień publicznych. To znaczący krok na drodze do zwiększenia skuteczności oraz ukrócenia korupcyjnych schematów w państwowych przetargach na Ukrainie.

Dlaczego ta ustawa jest tak ważna? Niestety, na Ukrainie wciąż mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy dochodzi do ustawiania przetargów, czyli sytuacji „dogadania się” zamawiającego i „swojego” uczestnika. W rezultacie „swój” wygrywa przetarg na jakichkolwiek warunkach, a oferty innych uczestników są odrzucane z wymyślonych powodów. W takich przypadkach jedyne, co pozostaje oszukanym uczestnikom, to złożenie skargi do Komitetu Antymonopolowego Ukrainy albo do sądu. Obydwie procedury są płatne, a dodatkowo postępowanie sądowe ciągnie się dosyć długo.

Istnieje jeszcze trzecia instytucja, która sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa podczas przeprowadzania przetargów: Państwowa Służba Audytorska Ukrainy (PSAU). Jednakże, szczerze mówiąc, skuteczność działań po zwróceniu się do tego organu była prawie zerowa.

Po pierwsze, przed przyjęciem Ustawy 4738-d audytorzy PSAU nie mieli skutecznych narzędzi, aby móc zapobiegać nieprawidłowościom podczas przeprowadzania przetargów. Mogli reagować na takie naruszenia dopiero po zakończeniu przetargu, kiedy umowy były już podpisane, a pieniądze przekazane. Dodatkowo opinie i rekomendacje co do zerwania umów nie były obowiązkowe do wykonania i często były po prostu ignorowane przez naruszających prawo.

Wraz z przyjęciem Umowy 4738-d PSAU będzie mogła przeprowadzić kontrolę przetargu na każdym etapie jego trwania. Dla audytorów PSAU będzie przeznaczony oddzielny profil na platformie ProZorro, a wszystkie ich działania w procesie monitoringu będą publikowane w tymże systemie. Podczas kontroli fachowcy z PSAU będą mogli prowadzić dialog z zamawiającymi, który będzie widoczny dla wszystkich użytkowników platformy.

Zamawiający będzie mieć trzy dni robocze na odpowiedź oraz uzasadnienie i powinien opublikować wyjaśnienie swoich działań lub bezczynności. Przy czym zamawiający będzie zobowiązany reagować na wszystkie rekomendacje i uwagi PSAU. Jeśli zamawiający nie zlikwiduje nieprawidłowości oraz nie uargumentuje swoich działań, PSAU może podjąć decyzję o przeprowadzeniu pełnej kontroli przetargu oraz na podstawie decyzji sądu nałożyć na zamawiającego znaczne kary finansowe.

Ponadto do systemu ProZorro zostanie włączony specjalny algorytm, który automatycznie będzie szukać oraz podświetlać podejrzane zamówienia, poprzez co automatycznie trafią one na listę przetargów do sprawdzenia przez PSAU. Oprócz wskaźników ryzyka powodem do przeprowadzenia kontroli zamówień staną się wnioski działaczy obywatelskich, dziennikarzy lub przedstawicieli organów władzy oraz samorządu terytorialnego. Oczywiście audytorzy PSAU będą mogli sprawdzać dowolny przetarg  z własnej inicjatywy.

Nasza Kancelaria czeka na podpisanie danej ustawy przez prezydenta z wielką niecierpliwością i jesteśmy pewni, że poszerzenie kompetencji PSAU jednoznacznie pozytywnie wpłynie na wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zamówieniach publicznych na Ukrainie oraz stworzy warunki do zmniejszenia korupcji w tej dziedzinie.

*****

Zobacz też: Najczęstsze błędy w sporządzaniu ofert przetargowych na Ukrainie przez polskich przedsiębiorców >>

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@plp.kiev.ua.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: