Typowe błędy przy zaskarżeniu przetargu na Ukrainie

юридична Компанія PLP21 czerwca 2019Komentarze (0)

błędy przy oskarżeniu przetargu - koparka na placu budowy na UkrainieZłożenie skargi w zamówieniach publicznych jest nie tylko skuteczne, ale także bardzo często jedynym sposobem ochrony praw uczestnika przetargu. Takie skargi są rozpatrywane przez specjalne kolegium Komitetu Antymonopolowego, a proces ich złożenia jest ściśle sformalizowany.

Niestety, z powodu braku doświadczenia wielu uczestników NIE bierze pod uwagę pewnej specyfiki sporządzenia takiej skargi, z związku z czym otrzymują odmowę od organu odwoławczego.

 

Zobacz, jak wygrać przetarg na Ukrainie >>

Warto zapoznać się z kilkoma typowymi przypadkami w celu uniknięcia takich przykrych błędów.

  1. Nie wystarczy w oskarżeniu podać błędów w dokumentacji przetargowej innego uczestnika. Przede wszystkim należy poświęcić uwagę argumentacji niektórych warunków, które naruszają Twoje prawa. Inaczej najprawdopodobniej skarga zostanie odrzucona.
  2. Przy oskarżeniu warunków dyskryminacyjnych dokumentacji przetargowej, uczestnik opisuje wymagania, które komplikują jego udział w przetargu, natomiast nie zaprzecza już możliwości ich realizacji. Pamiętaj, że do dyskryminacyjnych warunków zaliczane są te, których wcale nie jesteście w stanie spełnić. Jeśli wykonanie pewnych wymagań jest skomplikowane, ale możliwe, warto wybrać inną strategię obrony.
  3. Opisując naruszenia i roszczenia w skardze, uczestnik liczy, że będzie on w stanie ustnie dodać jeszcze kilka na posiedzeniu kolegium AMKU. Ale prawdę mówiąc, wszystko, o czym zapomniałeś napisać w skardze, z dużym prawdopodobieństwem kolegium nie weźmie pod uwagę.
  4. Kolegium AMKU może odrzucić Twoje oskarżenie warunków dyskryminacyjnych, jeśli zamawiający udowodni, że bez takich warunków wykonanie zamówienia jest po prostu niemożliwe. Dlatego uczestnik powinien uzasadnić i udowodnić nie tylko niemożność spełnienia dyskryminującego wymogu, ale także możliwość wykonania jakościowo zlecenia zamawiającego.
  5. Częste błędy uczestników związane z niewłaściwym korzystaniem z platformy elektronicznej, za pomocą których pobierane są programy na ProZorro. Jeśli uczestnik nie jest w stanie zapoznać się ze wszystkimi usługami platformy, przypuszczam, na przykład, że mogą występować błędy w składaniu skargi w wyniku jej ograniczonych funkcji. Kolegium AMKU po prostu jej nie widzi.

Podsumowując, to są tylko niektóre błędy popełniane przez uczestników. Wśród niewspomnianych, ale nie mniej rozpowszechnionych, można zaznaczyć nieprawidłowe zrozumienie przez strony terminów złożenia oskarżeń (dla każdej procedury i etapu one się różnią), brak określenia w skardze niezbędnych danych teleadresowych, dokonanie opłaty za złożenie zaskarżenia na podstawie przestarzałych danych adresowych, które co miesiąc mogą się zmieniać itp.

Z powodu braku doświadczenia w składaniu skarg, trudno uniknąć błędów. Dlatego przygotowując skargę, musisz być bardzo uważny, ponieważ nie będziesz miał już raczej kolejnej szansy.

***

Jeśli planujesz założenie biznesu na Ukrainie zajrzyj do naszego bloga biznesowego, prowadzonego przez mec. Andrija Popko, pt.: Założenie firmy i prowadzenie biznesu na Ukrainie >>

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@plp.kiev.ua.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: