Polskie firmy nie doczekały trzeciego uczestnika przetargów o łącznej wartości 4,6 mln euro

юридична Компанія PLP16 kwietnia 2019Komentarze (0)

Straż graniczna UkrainyZachodnie Biuro Regionalne Państwowej Straży Granicznej Ukrainy odwołało pięć przetargów na przebudowę departamentów Straży Granicznej o łącznej oczekiwanej wartości 4,59 mln euro.

Zakładano zamówienie na odbudowę obiektów do końca 2020 r. na 5 przejściach granicznych. W szczególności przewidywało się przebudowę koszar, budynków służbowych, zewnętrznych sieci inżynieryjnych itp.

Przetargi zostały odwołane z powodu złożenia mniej niż wymaganych trzech ofert

Planowano, że wykonanie prac będzie finansowane w ramach umowy między rządem Ukrainy a Polski w sprawie udzielania kredytów na warunkach pomocy wiązanej z dn. 9 września 2015 r. W związku z tym w przetargach mogły uczestniczyć osoby prawne – rezydenci Ukrainy z siedzibą w Polsce, a także polskie przedsiębiorstwa.

Główne wymagania oferty przetargowej:

  1. potwierdzenie zdolności finansowej za ostatnie trzy lata i złożenie oświadczenia (podpisanego przez upoważnioną osobę uczestnika) zawierające informacje o dodatnim saldo finansowym lub podanie przyczyn strat finansowych za ten okres;
  2. potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski przynajmniej w ciągu ostatnich trzech lat;
  3. potwierdzenie doświadczenia w realizacji projektów w określonym sektorze – listy referencyjne.

Dialog konkurencyjny jako procedura został wprowadzony w 2017 r. i stosowany w zamówieniach, jeżeli na przykład zamawiający nie może określić warunków zakupu (cechy techniczne i jakościowe) oraz dla podjęcia decyzji potrzebne są negocjacje. Gdzyż przedmiotem zamówienia są usługi, określenie wymogów również wymaga negocjacji.

Procedura dialogu konkurencyjnego składa się z dwóch etapów:

  • Etap 1 – określenie warunków technicznych. Oznacza to, że na podstawie proponowanych decyzji dostawców i negocjacji z nimi formułuje się przedmiot zamówienia i wymagania techniczne.
  • Etap 2 – przeprowadzenie aukcji z obniżeniem ceny i wybór zwycięzcy.

Przypomnijmy, że w marcu 2018 r. odbył się przetarg na przebudowę międzynarodowego przejścia granicznego „Szeginie” na granicy ukraińsko-polskiej na kwotę 15,5 mln euro, w którym brało udział 3 uczestników z Polski.

Więcej informacji na temat systemu monitoringu ukraińskich przetargów można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej prozorro.org lub skontaktować się z prawnikami PLP Law Office, którzy z własnego doświadczenia udzielą przydatnych informacji o osobliwościach ukraińskich zamówień publicznych.

***

Poczytaj też:


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/zamowieniapublicznenaukrainie.com/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: