Strata w 16,5 mln euro po 8 godzinowym opóźnieniu ze złożeniem oświadczenia…

юридична Компанія PLP29 marca 2019Komentarze (0)

… lub jak Pesa Bydgoszcz S.A. wygrała przetarg na większą kwotę z powodu błędu konkurenta.

Pesa Bydgoszcz S.A.19 marca 2019 roku zwycięzcą przetargu na zakup tramwajów pasażerskich na łączną kwotę 568 632 000,00 UAH (18,6 mln euro) została Pesa Bydgoszcz S.A., zamawiający ukraińskie przedsiębiorstwo komunalne „Kyivpastrans”. Jej rywal ukraińsko-niemiecka spółka Elektrontrans przegrała z powodu przykrej pomyłki. 

Faktem jest, że firma Elektrontrans w wyniku aukcji zaoferowała klientowi najlepszą cenę 505 milionów UAH, podczas gdy polska firma Pesa zaoferowała cenę o 63 miliony więcej. Przy tym nie było żadnych oskarżeń na dokumentację przetargową sporządzoną przez firmę Elektrontrans ze strony Zamawiającego, dlatego 13 marca firma Elektrontrans została ogłoszona zwycięzcą przetargu i ogłosiła o zamiarze zawarcia umowy.

Z kolei zgodnie z art. 17 Ustawy Ukrainy „O zamówieniach publicznych” zwycięzca przetargów w ściśle określonym terminie 5 dni od dnia ogłoszenia na stronie ProZorro o zamiarze zawarcia umowy ma obowiązek dostarczania klientowi szeregu dokumentów i zaświadczeń.

Jednym z tych dokumentów jest zaświadczenie o niekaralności zawierające informację o uczestniku, który podpisał ofertę przetargową, oraz potwierdzające brak przestępstw korupcyjnych (interesownych).

Dla firmy Elektrontrans termin złożenia odpowiednich dokumentów upłynął 18 marca, przy czym firma próbowała jeszcze 19 marca o godzinie 8:00 załadować w/w zaświadczenie.

Zgodnie z art. 32 Ustawy Ukrainy „O zamówieniach publicznych” w przypadku braku lub niewłaściwego złożenia przez zwycięzcę dokumentów przewidzianych art. 17 niniejszej Ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę przetargową takiego uczestnika i wybiera innego zwycięzcę. Dlatego w tym przypadku zwycięzcą zamówienia został kolejny uczestnik – polska firma Pesa, mimo że oferowana na aukcji cena była najwyższa.

W celu uniknięcia podobnej sytuacji, warto bardziej dokładnie sprawdzać określone w Ustawie terminy, ponieważ przeterminowanie jest uzasadnioną przyczyną dyskwalifikacji uczestnika, jak również zwycięzcy przetargu.

Ponadto, dokumenty wymagane od zwycięzcy powinny być wcześniej przygotowane, czyli przed etapem udziału w aukcji, ponieważ pięć dni przewidzianych Ustawą nie wystarczy dla sporządzenia wszystkich niezbędnych dokumentów i zaświadczeń urzędowych.

Należy zauważyć, że jest to trzecie zwycięstwo polskiej firmy Pesa w ukraińskich przetargach. W 2016 r. Pesa wyprzedziła białorusko-szwajcarską firmę Stadler Mińsk i wygrała przetarg na 10 tramwajów o wartości 11,5 mln euro, z kolei w 2018 r. Pesa wygrała przetarg na dostawę kolejnych 40 tramwajów o wartości 61 mln euro.

Informujemy również, że w lutym 2019 r. Kijowska Rada Miejska zatwierdziła docelowy program rozwoju infrastruktury transportowej miasta na lata 2019–2023, który przewiduje zakup ponad 400 tramwajów, trolejbusów i autobusów elektrycznych na łączną kwotę 76,4 mld UAH (2,6 mld euro). Informacje o przetargach można będzie śledzić w elektronicznym systemie ProZorro.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/zamowieniapublicznenaukrainie.com/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@plplawgroup.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: