Szanowni Państwo!

Ze względu na zwiększające się zainteresowanie polskich firm ukraińskimi przetargami publicznymi kancelaria prawna PLP Law Group wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie (WPHI) oraz Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG) 13 grudnia br. w Warszawie zorganizuje seminarium pt.: „Zamówienia publiczne na Ukrainie w zasięgu polskich firm”.

Prelegentami seminarium od PLP Law Group będą starszy partner Andrii Popko oraz oczywiście ja, we własnej osobie, czyli starszy prawnik Oleg Nowiński.

Mam nadzieję, że dzięki temu seminarium polscy przedsiębiorcy lepiej zorientują się w specyfice przetargów ukraińskich, otrzymają praktyczne rady do osiągnięcia sukcesu, co będzie sprzyjać uczciwej konkurencji oraz wzmocnieniu pozytywnego wizerunku rynku ukraińskiego za granicą.

PLP Law Group jako doradca Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG) oraz członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie udziela kompleksowego wsparcia prawnego polskim firmom odnośnie wszelkich kwestii prawnych związanych z prowadzeniem biznesu na Ukrainie, w tym również sferze zamówień publicznych.

Zapraszam do wzięcia udziału w seminarium. Szczegóły wydarzenia i formularz rejestracyjny: http://mzp.parp.gov.pl/pl/wydarzenia

Agenda seminarium jest do pobrania również po kliknięciu w obrazek:

Zamówienia publiczne w… Polsce

Oleg Nowiński15 listopada 2017Komentarze (0)

Skoro czytasz mojego bloga to na pewno interesują Cię zagadnienia przetargowe na Ukrainie. Bardzo dobrze! Mój kraj coraz szybciej się rozwija i coraz więcej środków przeznaczonych jest na różnego rodzaju inwestycje publiczne. W niektórych projektach porządane jest nawet uczestnictwo przedsiębiorców z obszaru Unii Europejskiej.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące ukraińskiej procedury przetargowej, to mój blog jest odpowiednim miejscem do zadania takiego pytania. Oczywiście możesz także skontaktować się bezpośrednio ze mną – w zakładce Kontakt znajdziesz moje dane teleadresowe.

Tym razem jednak nie chcę opowiadać Ci o zamówieniach na Ukrainie, ale w Polsce. Z zainteresowaniem bowiem czytam od dłuższego czasu blog pt.: Prawo zamówień publicznych, prowadzony przez dwóch polskich prawników: Roberta Jaroszewskiego, oraz Macieja Lubiszewskiego. Lektura tego bloga wprost prowadzi do wniosku, że Panowie są wybitnymi znawcami tematyki zamówień publicznych w Polsce.

Szczerze polecam Ci ten blog, szczególnie też dlatego, że wiele trudnych i skomplikowanych zagadnień, opisanych jest w specyficznym, indywidualnym humorystycznym stylu. Polecam!

E-podpis w przetargach na UkrainieW dniu 06.11.2017 r. Prezydent Ukrainy ostatecznie podpisał ustawę „O elektronicznych usługach powierniczych”, która ma na celu zreformowanie ram prawnych w sferze podpisu elektronicznego poprzez wdrożenie ustawodawstwa Unii Europejskiej. Uchwalenie tej ustawy znacznie uprości dostęp do uczestnictwa w ukraińskich przetargach dla firm nierezydentów.

E-podpis w przetargach publicznych dzisiaj

Obecnie w ustawodawstwie Ukrainy brakuje mechanizmu prawnego do weryfikacji zagranicznych certyfikatów e-podpisu, w tym ponad 40 standardów e-podpisu Unii Europejskiej. Dlatego też zagraniczni uczestnicy mają problemy z wykorzystaniem e-podpisów podczas uczestnictwa w ukraińskich przetargach. O ile ustawodawstwo Ukrainy nie przewiduje możliwości zarejestrowania e-podpisu na osobę prawną nierezydenta, konieczna jest rejestracja przedstawicielstwa firmy zagranicznej na Ukrainie.

Według ustawodawstwa przetargowego Ukrainy, Zamawiający wymaga od uczestników elektronicznego sygnowania dokumentów przetargowych. Brak podobnego e-podpisu jest podstawą do odrzucenia oferty przez Zamawiającego. E-podpis nie sprawia żadnych trudności ukraińskim uczestnikom, natomiast jest poważną przeszkodą dla firm zagranicznych.

W większości praktyka oskarżeń ukraińskich przetargów wskazuje, że wymóg stosowania e-podpisu do nierezydentów jest wymogiem dyskryminacyjnym, dlatego ukraińscy Zamawiający prawie zawsze robią wyjątek dla firm zagranicznych co do dokumentacji przetargowej dotyczącej korzystania z e-podpisu. W istocie jednak problem pozostaje nierozwiązany.

Dzień wejścia w życie ustawy o e-podpisach

Ważne jest, aby niniejsza ustawa miała na celu wzajemne uznawanie ukraińskich i zagranicznych certyfikatów i podpisów elektronicznych. Mimo że ustawa nadal posiada jedynie normy regulacyjne, mechanizmy prawne korzystania i weryfikacji zagranicznych e-podpisów będą uwzględnione na podstawie odrębnych przepisów. Tym bardziej, że jeszcze jest czas na rozpracowanie i uchwalenie takich aktów, ponieważ ustawa wejdzie w życie za rok – 07.11.2018.

Jestem przekonany, że uchwalenie ustawy „O elektronicznych usługach powierniczych” jest ważnym krokiem, który pozwoli każdemu zagranicznemu uczestnikowi brać udział w ukraińskich przetargach korzystając z e-podpisu krajów europejskich.

*****

Poczytaj też o planowanych przetargach na Ukrainie w 2018 roku >>

Polskie firmy zamierzające uczestniczyć w przetargach ukraińskich, zastanawiają się nad formą organizacyjno-prawną swojej firmy oraz dokonaniem wyboru przy rejestracji nowej jednostki na Ukrainie.

Najbardziej rozpowszechnione formy prawne to:

  1. Polskie przedsiębiorstwo

Ustawodawstwo Ukrainy zobowiązuje Zamawiających do zapewnienia równych warunków uczestnictwa firmom krajowym i zagranicznym różnej formy własności i formy organizacyjno-prawnej. Dlatego też każda polska firma może uczestniczyć w przetargach na Ukrainie. Natomiast istnieje szereg dodatkowych wymagań, które polska firma nie może samodzielnie spełnić. Jednym z najczęstszych problemow dla firm zagranicznych (np. budowlanych) jest trudność w uzyskaniu licencji, którą Zamawiający wymaga od uczestników (np. licencja na wykonanie robót budowlanych) albo otrzymaniu elektronicznego podpisu cyfrowego, który jest wymagany do uwierzytelniania dokumentów przetargowych. Wszystko da się rozwiązać przy rejestracji przedstawicielstwa polskiej firmy na Ukrainie (patrz poniżej).

  1. Konsorcjum

Musimy zdawać sobie sprawę, że zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim konsorcjum jest odrębnym podmiotem prawnym, który jest tworzony na podstawie odpowiedniej rejestracji państwowej. Z kolei zgodnie z polskim ustawodawstwem konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie musi więc być rejestrowane. Taka forma nie zgadza się z ustawodawstwem ukraińskim, więc przed udziałem w przetargu ukraińskim, polskie konsorcjum powinno skoordynować tę sprawę z Zamawiającym, dokonując przy tym odpowiednich zmian w dokumentach przetargowych według wymagań do uczestników. Należy pamiętać, że jeden z członków konsorcjum nie może korzystać z dośwadczenia całego konsorcjum, udział w przetargu jest możliwy za zgodą wszystkich jego członków.

  1. Rejestracja nowej ukraińskiej firmy

Do podstawowych wymagań stawianych przez Zamawiającego do nowej firmy uczestnika należą: posiadanie należytego wyposażenia i sprzętu technicznego; zatrudnienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach; żądanie potwierdzenia doświadczenia firmy w podobnych realizacjach. Trudno będzie nowej firmie sprostać wspomnianym wymaganiom Zamawiającego. Z innej strony, założenie ukraińskiej firmy może ułatwić kwestie celne, podatkowe i organizacyjne (uzyskanie licencji i różnego rodzaju zezwoleń) w trakcie realizacji zleconego działania.

  1. Przedstawicielstwo zagraniczne

W większości przypadków najlepszym rozwiązaniem dla udziału w naszych przetargach jest rejestracja zagranicznego biura – przedstawicielstwa polskiej firmy na Ukrainie. Zgodnie z ukraińskimi przepisami, przedstawicielstwo firmy zagranicznej ma prawo do uzyskania licencji i podpisu elektronicznego. Przedstawiciel może przybierać formę organizacji non-profit lub stałej reprezentacji. Główna różnica polega na tym, iż przedstawicielstwo non-profit nie ma prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, nie jest osobą prawną i działa wyłącznie w imieniu i na rzecz spółki zagranicznej.

*****

Ważne jest, że obecnie uczestnicy nadają Zamawiającemu list gwarancyjny o posiadaniu odpowiedniej licencji, którą można będzie otrzymać później, w ciągu kilku miesięcy po wygraniu przetargu. Podobna procedura pozwala polskim firmom zajmować się rejestracją przedstawicielstwa na Ukrainie tylko wtedy, gdy zostanie ona zwycięzcą.

*****

Poczytaj też: jak wygrać przetarg na Ukrainie>>

Warto wiedzieć, że w ciągu ostatniego roku ilość przeprowadzonych przetargów na Ukrainie wzrosła o 550 proc., ilość uczestników o 384 proc., a wartość ogłoszonych przetargów zwiększyła się prawie dziesięciokrotnie – od 75 do 725 mld hrywien. To ożywienie przyciąga coraz więcej zagranicznych firm.

Zainteresowanie ukraińskimi przetargami jest duże nie tylko wśród rodzimych przedsiębiorstw; otóż co miesiąc kilkakrotnie wzrasta ilość firm zagranicznych biorących udział w ukraińskich zamówieniach i coraz częściej to właśnie one zwyciężają. Na przykład w tym roku w ukraińskim przetargu na wykonanie rekonstrukcji dróg wodnych morskiego portu w obwodzie Odeskim na pięciu uczestników aż czterech było spoza Ukrainy i zwyciężyła firma zagraniczna. Wartość początkowa danego zamówienia wynosiła ponad miliard hrywien, czyli prawie 40 mln euro.

Od dwóch lat obowiązuje na Ukrainie Ustawa o zamówieniach publicznych. Ma ona zapewniać równe warunki tak dla krajowych, jak i zagranicznych uczestników, zawiera m.in. zapis o zakazie umieszczania wymogów dyskryminujących oraz gwarantuje obiektywny i uczciwy wybór zwycięzcy. Dlatego większość zamawiających przy udostępnianiu warunków dokumentacji przetargowej stara się robić to w taki sposób, aby zagraniczni uczestnicy nie mieli problemów ze złożeniem swoich ofert.

Więcej przeczytasz w moim artykule TUTAJ >>