Go HighwayPrzetargi na budowę i remonty dróg w 2018 r. będą wynosić dziesiątki miliardów hrywien. Najdroższym projektem będzie budowa transgranicznego korytarza „Go Highway”. 

Zapowiadane przetargi będą dofinansowane z budżetu Ukrainy, funduszy Banku Światowego i międzynarodowych organizacji finansowych. Jak pisałem kilka tygodni temu w artykule, Zapowiadane przetargi na Ukrainie, w 2018 r. Rząd Ukrainy planuje wydać 44 mld hrywien na budowę i naprawę dróg. Spośród nich 4 miliardy na budowę autostrady „Lwów – Tarnopol – Chmielnicki – Winnica – Humań – Odessa – Mikołajów – Chersoń” i 2 mld na naprawę autostrady „Kijów – Charków – Dowżański”.

W swoim wywiadzie Sławomir Nowak, szef Ukrawtodoru, przedstawił plan budowy pierwszego korytarza transgranicznego „Go Highway”, który połączy Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym, Gdańsk z Odesą i Mikołajowem. Dzięki realizacji tego projektu zwiększy się szybkość, a spadną koszty dostarczania ładunków.

Długość trasy wyniesie 1 746 km, z których 658 km w Polsce, a 1088 km na Ukrainie. Projekt przewiduje budowę trasy dwujezdniowej, trzy wiadukty o konstrukcji żelbetowej i przejścia o konstrukcji metalowej. Szacunkowy koszt budowy wynosi około 1 mld euro.

W ramach tego projektu już zaczęła się przebudowa i remont części dróg na terenie Ukrainy. W najbliższym czasie ogłoszone zostaną przetargi na remont dróg w latach 2018-2019, a w 2020 r. zaplanowano budownictwo nowej autostrady Lwów – Humań oraz kilkudziesięciu nowych węzłów komunikacyjnych.

Nowak zapewnił także, że elektroniczny system ProZorro wprowadził przejrzystość do przetargów państwowych. System pozwala minimalizować korupcję i zwiększać liczbę firm, które mogą startować w przetargach. Dzięki temu systemowi Ukravtodor  w 2017 r. zaoszczędził 2,5 mld hrywien, które może wydać na kolejne przetargi w 2018 r.

Nasza kancelaria prawna, jedyna na Ukrainie, prowadzi blogi w języku polskim w celu zapoznania polskich firm z warunkami i osobliwościami prowadzenia biznesu na Ukrainie. Zapoznajcie się z blogiem Starszego Partnera PLP Law Group Andrii Popko http://jakzalozycfirmenaukrainie.com/, gdzie znajdziecie dużo korzystnej i ciekawej informacji nt. form organizacji osób prawnych, opodatkowania na Ukrainie itp.

Miło mi poinformować Państwa, że po raz pierwszy w Polsce ukraińska kancelaria prawna PLP Law Group, w której jestem starszym prawnikiem, przy współpracy z instytucją państwową PARP przeprowadziła PRAKTYCZNE seminarium nt. zamówień publicznych w Ukrainie dla polskich firm. 

Seminarium pt. „Zamówienia publiczne na Ukrainie w zasięgu polskich firm” (wspominałem o nim tutaj) odbyło się 13 grudnia w siedzibie PARP w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział 40 uczestników, którzy mieli okazję do zdobycia wiedzy merytorycznej jak i praktycznej.

Organizatorami wystąpiła kancelaria prawna PLP Law Group wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju. Osobne podziękowanie dla Kierownika WPHI Bartosza Musiałowicza, który udzielił poparcia idei zorganizowania seminarium.   

Prelegentami seminarium od PLP Law Group był Starszy Partner Andrii Popko (zachęcam do odwiedzin bloga Andrija) oraz ja. Specyfikę oskarżeń oraz środki ochrony prawnej przysługujące nierezydentom przedstawił Ołeksander Szatkowski – konsultant Transparency International Ukraine ds. zamówień publicznych. O elektronizacji systemu zamówień publicznych opowiedziała Ivanna Melnyk – dyrektor platformy E-tender. Aktualną sytuację dostępu polskich przedsiębiorstw do sektora zamówień publicznych na Ukrainie określił Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota.

Polscy uczestnicy przyznali, że ukraińskie ustawodawstwo zamówień publicznych nie jest łatwe głównie z braku doświadczenia, właśnie dlatego nasi prelegenci poświęcili dużo uwagi praktycznym radom. Muszę z zadowoleniem powiedzieć, że moje wystąpienie oraz wystąpienie starszego partnera Andrija Popko wzbudziły żywe zainteresowanie wśród uczestników. Andrij przedstawił informację o różnych formach organizacyjno-prawnych dla polskiego biznesu, zgodnych z ustawodawstwem Ukrainy oraz warunkami ofert przetargowych. Z kolei ja sam korzystając z doświadczenia uczestnictwa polskich firm w ukraińskich przetargach opowiedziałem o najbardziej rozpowszechnionych błędach, które popełniają polscy uczestnicy oraz udzielił praktycznych porad ich uniknięcia.

Podobne zainteresowanie do rynku ukraińskiego wśród polskich firm pobudza do dalszego działania. Kolejne seminarium planujemy w lutym 2018 roku już w Kijowie. W tym seminarium planujemy przedstawić pytania uczestnictwa ukraińskich firm w polskich przetargach. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia za kolejnymi wydarzeniami poprzez naszą stronę https://www.facebook.com/plp.law.group/ oraz blogi: ten, który obecnie czytasz oraz blog Andrija pt. Założenie firmy i prowadzenie biznesu na Ukrainie.

Na koniec kilka zdjęć z Seminarium:

Zamówienia publiczne na Ukrainie

Zamówienia publiczne na Ukrainie

Zamówienia publiczne na Ukrainie

Zamówienia publiczne na Ukrainie

Zamówienia publiczne na UkrainieW lutym 2016 roku weszła w życie nowa ukraińska ustawa „O zamówieniach publicznych”, dzięki której został wprowadzony otwarty system zamówień publicznych Prozorro. Od 1 sierpnia 2016 r. korzystanie z systemu ProZorro stało się wymogiem dla wszystkich zleceniodawców państwowych (klientów publicznych).

ProZorro

Codziennie w systemie ProZorro ogłaszanych jest około 4 000 przetargów. Według oficjalnych danych, w ciągu ubiegłego roku liczba przeprowadzonych przetargów na Ukrainie wzrosła o 550%, liczba uczestników – o 384%, a liczba zgłoszonych ofert zwiększyła się prawie 10 razy – od 75 mld UAH do 725 mld UAH. Za ten okres w ProZorro zostało już zarejestrowanych ponad 1 milion postępowań przetargowych.

Warto zaznaczyć, że zainteresowanie ukraińskimi przetargami zwiększyło się zarówno wśród ukraińskich jak i polskich przedsiębiorców. Najbardziej znany zwycięzca – Polska spółka PESA Bydgoszcz, która wygrała przetargi na dostarczenie niskopodłogowych tramwajów i podpisała umowę na kwotę 1 813 199 000 UAH.

Błędy w procedurze przetargowej

Na Ukrainie co miesiąc zwiększa się liczba firm zagranicznych, biorących udział w przetargach. Większość z nich popełnia te same błędy z powodu braku doświadczenia z sferze zamówień publicznych na Ukrainie. Podajemy kilka najczęstszych z nich:

  1. niezłożenie wszelkich dokumentów niezbędnych do przyjęcia dokumentacji przetargowej (DP). Ponadto, w pierwszym przypadku przyczyną niezłożenia dokumentów posłużyło to, że niektórzy uczestnicy po prostu nie zdążyli opracować kompletny zestaw dokumentów, ponieważ bagatelizowali złożoność procesu sporządzenia niektórych dokumentów i błędnie oszacowali okres niezbędny do ich załatwienia. W innym przypadku przyczyną niezłożenia dokumentów jest brak poważnego podejścia do wnikliwego zapoznania się z dokumentacją przetargową;
  2. niewłaściwe złożenie dokumentów. Głównie uczestnicy w sposób niewłaściwy podają rekwizyty odrębnych dokumentów wymaganych DP lub zupełnie nie podają rekwizytów. O ile Zamawiający stawi wymogę przenumerować każde zaświadczenie lub wymienić pełną nazwę zakupów razem z podaniem identyfikatora, nieuwzględnienie powyższej wymogi nawet w stosunku bynajmniej jednego dokumentu stanowi podstawę formalną do odrzucenia oferty;
  3. problem sporządzenia zestawu dokumentów nie mających polskich odpowiedników. Brak doświadczenia ukraińskich uczestników przetargów w komunikowaniu z uczestnikami zagranicznymi oraz wszechstronnego pojmowania właściwych odmienności prawnych Ukrainy i Polski powoduje, iż Zamawiający wymaga złożenia dokumentów nie mających analogów w innych krajach. Głównym podejściem omyłkowym uczestników polskich jest błędnie wybrany algorytm czynności w podobnych sytuacjach. Z kolei do rozwiązania podobnych problemów uczestnik polski może złożyć wniosek z uzasadnieniem braku w Polsce analogów wymaganych dokumentów, o ile to w sposób bezpośredni nie było przewidziane warunkami DP lub w okresie do 10 dni przed upływem terminu złożenia ofert zwrócić się do Zamawiającego korzystając z systemu ProZorro z prośbą o dostosowanie warunków DP czy też złożyć odpowiednią skargę do Komitetu Antymonopolowego Ukrainy. Podobne posunięcia są rzadko podejmowane lub usiłuje się je podjąć dopiero po upływie terminu ustawowego;
  4. problem z tłumaczeniem dokumentów sporządzonych w języku polskim. W tym przypadku polscy uczestnicy czasem nie dokonują tłumaczenia tekstu lub tłumaczą tekst nie w pełnym zakresie pozostawiając niektóre określenia w języku polskim czy też składają ofertę w języku rosyjskim. Szczególną uwagę należy zwrócić na legalizację tłumaczenia w trybie ustalonym przepisami Ukrainy, jeżeli nie jest określone inaczej warunkami DP. Powyższą wymogę można załatwić w dwa sposoby, każdy z których realizowany jest z udziałem ukraińskich notariuszy. Niestety polscy uczestnicy czasem nie biorą powyższego pod uwagę;
  5. problem złożenia gwarancji bankowych. W tej sprawie polscy uczestnicy mają sporo pytań zaczynając od uzyskania przez obcokrajowca gwarancji banku ukraińskiego do niewłaściwie określonych warunków gwarancji i złożenia podpisu elektroniczno-cyfrowego (podpis składany jest w formie elektronicznej). Rozwiązanie nie jest łatwe nawet dla uczestników krajowych, bowiem sprawa ta z reguły potrzebuje korzystania z konsultacji fachowych.

Otóż, przygotowanie skutecznej oferty wymaga spełnienia stawianych wymagań i kryteriów, doskonałej znajomości dokumentacji i zasad stosowanych przez Zamawiającego. Pojawiające się pytania/wątpliwości należy kierować do Zamawiającego.

Jeśli zauważyli Państwo warunki, które jako firma polska nie jesteście w stanie spełnić, wymagajcie ich naprawienia lub apelujcie w ustalonym terminie do Komitetu Antymonopolowego Ukrainy, który uwzględnia podobne żądania.

*****

Poczytaj też: Jak wygrać przetarg na Ukrainie>>

Zapisz się na: Seminarium w Warszawie >>

Mam bardzo miłą wiadomość! Od dzisiaj Kancelarię PLP, w której mam przyjemność pracować, znajdą Państwo na liście adwokatów, notariuszy oraz tłumaczy Ambasady RP na Ukrainie. Bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia i dziękujemy za zaufanie!

Link do strony Ambasady >>

Szanowni Państwo!

Ze względu na zwiększające się zainteresowanie polskich firm ukraińskimi przetargami publicznymi kancelaria prawna PLP Law Group wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie (WPHI) oraz Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG) 13 grudnia br. w Warszawie zorganizuje seminarium pt.: „Zamówienia publiczne na Ukrainie w zasięgu polskich firm”.

Prelegentami seminarium od PLP Law Group będą starszy partner Andrii Popko oraz oczywiście ja, we własnej osobie, czyli starszy prawnik Oleg Nowiński.

Mam nadzieję, że dzięki temu seminarium polscy przedsiębiorcy lepiej zorientują się w specyfice przetargów ukraińskich, otrzymają praktyczne rady do osiągnięcia sukcesu, co będzie sprzyjać uczciwej konkurencji oraz wzmocnieniu pozytywnego wizerunku rynku ukraińskiego za granicą.

PLP Law Group jako doradca Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG) oraz członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie udziela kompleksowego wsparcia prawnego polskim firmom odnośnie wszelkich kwestii prawnych związanych z prowadzeniem biznesu na Ukrainie, w tym również sferze zamówień publicznych.

Zapraszam do wzięcia udziału w seminarium. Szczegóły wydarzenia i formularz rejestracyjny: http://mzp.parp.gov.pl/pl/wydarzenia

Agenda seminarium jest do pobrania również po kliknięciu w obrazek: