Przetargi na ukrainie16 marca 2018 mer Lwowa, dyrektor „LvivElektroTrans” podpisali z EBOR umowę o dofinansowanie projektu odnowienia taboru trolejbusowego miasta Lwowa. Nowy projekt pozwoli lwowskiemu przedsiębiorstwu komunalnemu na zakup 50 trolejbusów, a także naprawę i modernizację zajezdni tramwajowej i trolejbusowej oraz rozszerzenia taboru trolejbusowego.

Warunki umowy przewidują otrzymanie kredytu w wysokości 15 mln EUR, z których 12,5 mln EUR zostanie udzielonych przez EBOR, a reszta 2,5 mln EUR – przez Fundusz Czystych Technologii. LvivElectroTrans liczy na otrzymanie kolejnych 2 milionów EUR z dotacji EBOR.

Łączna kwota wydatków na przebudowę sieci trolejbusowej we Lwowie wyniesie 17 milionów EUR.

Na podstawie informacji podanych na oficjalnej stronie internetowej EBOR (www.ebrd.com/) w II kwartale 2018 roku na Ukrainie zostanie przeprowadzony przetarg międzynarodowy. Publikacja ogłoszenia na stronie BANKU oznacza początek wyłonienia prawdziwych wykonawców projektu.

Oprócz trolejbusów, w tym roku Lwów planuje zakup około 100 nowych autobusów i 50 tramwajów używanych w Europie, w następnych latach – 10 nowych tramwajów i 100 nowych autobusów dofinansowanych przez EBOR, ale decyzja otrzymania kolejnego kredytu zapadnie po uzgodnieniu z rządem.

Należy przypomnieć, że Lwów ma pozytywne doświadczenie z wykorzystania środków EBOR, m. in. zbudowano linię tramwajową na Sychiw i wdrożono system płatności elektronicznych w transporcie miejskim.

*****

Poczytaj także o budowie ukraińskich dróg na warunkach koncesji >>

Budowa ukraińskich dróg na warunkach koncesji

юридична Компанія PLP19 marca 2018Komentarze (0)

Budowa dróg na Ukrainie27 lutego 2018 Rada Najwyższa przyjęła projekt ustawy o koncesjonowanych drogach. 

Oczekuje się na procedurę konkursową czyli wytypowanie uczestników w sprawie udzielenia koncesji na budowę i eksploatację dróg  o znaczeniu krajowym. Decyzja o przeprowadzeniu takiego konkursu zostanie podjęta przez Gabinet Ministrów Ukrainy ze wskazaniem parametrów technicznych drogi, podstawowych wskaźników finansowych, terminów koncesji drogowej, odszkodowania granicznego koncesjonariuszowi alternatywnej bezpłatnej drogi.

Płatne autostrady na Ukrainie

Gabinet Ministrów będzie ustalał maksymalny poziom opłat za przejazd nowo powstającymi drogami z uwzględnieniem inflacji na Ukrainie. Płatne autostrady albo ich odcinki można budować tylko wtedy, gdy istnieje alternatywny bezpłatny przejazd dotychczasową drogą, czyli powinny istnieć objazdy i alternatywa przejazdu za darmo.

W celu zagwarantowania realizacji projektów koncesyjnych w sprawie budowy i utrzymania dróg, władzom wykonawczym zabroniono podejmowania jakichkolwiek działań w sprawie przekazywania ziemi w użycie lub własność osobom fizycznym lub prawnym.

Ważnym elementem w realizacji projektów koncesyjnych może być ogłoszenie w najbliższych latach procedury przetargowej na zamówienie odpowiednich prac.

Lwów – Krakowiec

Pierwszą drogą na Ukrainie, zbudowaną na warunkach koncesji, będzie trasa od Lwowa do granicy ukraińsko-polskiej (Lwów – Krakowiec), której budowa jest przedmiotem dyskusji od wielu lat.

Jej długość wyniesie 84,4 km. Szacowany czas budowy drogi wyniesie 4-5 lat. Średnia prędkość ruchu wyniesie 120 km/h. Koncesjonariusz będzie odpowiedzialny za budowę, utrzymanie, naprawę czteropasmowej drogi, która zostanie zbudowana według kategorii 1-A. Okres koncesji musi wynieść do 49 lat.

Zakłada się, że środki zostaną zwrócone inwestorowi poprzez koszt poboru opłat za przejazd, a także opłat za dostęp i eksploatację obiektów serwisu drogowego, infrastruktury drogowej, reklamy, centrów logistycznych, nowoczesnych linii komunikacyjnych wzdłuż drogi.

*****

Przeczytaj też o 5-letnim planie rozwoju dróg na Ukrainie >>

Przetarg na budowę metra w Kijowie o wartości 6,3 mld UAH

юридична Компанія PLP23 stycznia 2018Komentarze (0)

Drodzy Czytelnicy,

Miejskie Przedsiębiorstwo „Metro Kijowskie” ogłosiło przetarg na budowę odcinka metra o wartości 6,3 mld UAH.

W ogłoszeniu Prozorro mieści się informacja, że planuje się budowa odcinku z halami postojowymi w Podolskiej dzielnicy miasta (od stacji „Syrec” do stacji „Prospect Prawdy” z dwiema stacjami ( „Mostycka”, „Prospekt Prawdy”) i odcinek w kierunku stacji „Wynohradar” (pierwszy etap budowy).

W planach – zakończenie prac za półtora roku.

Zainteresowani mogą składać swoje oferty do 19 lutego 2018 r.

Rozpoczęcie aukcji – 07 marca.

Więcej szczegółów pod linkiem: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-01-19-000136-c

Z przyjemnością powiadamiam, że 28 grudnia 2017 roku Rada Najwyższa Ukrainy w końcu przegłosowała Ustawę 4738-d, zgodnie z którą znacznie poszerzone zostaną uprawnienia Państwowej Służby Audytorskiej w sferze monitoringu zamówień publicznych. To znaczący krok na drodze do zwiększenia skuteczności oraz ukrócenia korupcyjnych schematów w państwowych przetargach na Ukrainie.

Dlaczego ta ustawa jest tak ważna? Niestety, na Ukrainie wciąż mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy dochodzi do ustawiania przetargów, czyli sytuacji „dogadania się” zamawiającego i „swojego” uczestnika. W rezultacie „swój” wygrywa przetarg na jakichkolwiek warunkach, a oferty innych uczestników są odrzucane z wymyślonych powodów. W takich przypadkach jedyne, co pozostaje oszukanym uczestnikom, to złożenie skargi do Komitetu Antymonopolowego Ukrainy albo do sądu. Obydwie procedury są płatne, a dodatkowo postępowanie sądowe ciągnie się dosyć długo.

Istnieje jeszcze trzecia instytucja, która sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa podczas przeprowadzania przetargów: Państwowa Służba Audytorska Ukrainy (PSAU). Jednakże, szczerze mówiąc, skuteczność działań po zwróceniu się do tego organu była prawie zerowa.

Po pierwsze, przed przyjęciem Ustawy 4738-d audytorzy PSAU nie mieli skutecznych narzędzi, aby móc zapobiegać nieprawidłowościom podczas przeprowadzania przetargów. Mogli reagować na takie naruszenia dopiero po zakończeniu przetargu, kiedy umowy były już podpisane, a pieniądze przekazane. Dodatkowo opinie i rekomendacje co do zerwania umów nie były obowiązkowe do wykonania i często były po prostu ignorowane przez naruszających prawo.

Wraz z przyjęciem Umowy 4738-d PSAU będzie mogła przeprowadzić kontrolę przetargu na każdym etapie jego trwania. Dla audytorów PSAU będzie przeznaczony oddzielny profil na platformie ProZorro, a wszystkie ich działania w procesie monitoringu będą publikowane w tymże systemie. Podczas kontroli fachowcy z PSAU będą mogli prowadzić dialog z zamawiającymi, który będzie widoczny dla wszystkich użytkowników platformy.

Zamawiający będzie mieć trzy dni robocze na odpowiedź oraz uzasadnienie i powinien opublikować wyjaśnienie swoich działań lub bezczynności. Przy czym zamawiający będzie zobowiązany reagować na wszystkie rekomendacje i uwagi PSAU. Jeśli zamawiający nie zlikwiduje nieprawidłowości oraz nie uargumentuje swoich działań, PSAU może podjąć decyzję o przeprowadzeniu pełnej kontroli przetargu oraz na podstawie decyzji sądu nałożyć na zamawiającego znaczne kary finansowe.

Ponadto do systemu ProZorro zostanie włączony specjalny algorytm, który automatycznie będzie szukać oraz podświetlać podejrzane zamówienia, poprzez co automatycznie trafią one na listę przetargów do sprawdzenia przez PSAU. Oprócz wskaźników ryzyka powodem do przeprowadzenia kontroli zamówień staną się wnioski działaczy obywatelskich, dziennikarzy lub przedstawicieli organów władzy oraz samorządu terytorialnego. Oczywiście audytorzy PSAU będą mogli sprawdzać dowolny przetarg  z własnej inicjatywy.

Nasza Kancelaria czeka na podpisanie danej ustawy przez prezydenta z wielką niecierpliwością i jesteśmy pewni, że poszerzenie kompetencji PSAU jednoznacznie pozytywnie wpłynie na wzmocnienie kontroli przestrzegania prawa w zamówieniach publicznych na Ukrainie oraz stworzy warunki do zmniejszenia korupcji w tej dziedzinie.

*****

Zobacz też: Najczęstsze błędy w sporządzaniu ofert przetargowych na Ukrainie przez polskich przedsiębiorców >>

Przetargi na UkrainieDrogi Czytelniku, pragnę Cię poinformować, że 11 stycznia 2018 roku Gabinet Ministrów Ukrainy oficjalnie przyjął koncepcję całościowego gospodarczego programu rozwoju dróg ogólnego użytku, którego koszt to 332 miliardy hrywien (czyli około 1 mld euro).

Przewiduje się remonty 9,1 tys. km dróg oraz budowę i rekonstrukcję 1 tys. km dróg. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej sieci drogowej, która pozwoli na zwiększenie ilości przewozów, polepszy klimat inwestycyjny, a także zapewni wysoki poziom usług transportowych.

Z kwoty przeznaczonej na projekt o wysokości 322,6 mld hrywien, ze środków budżetowych będzie pochodzić 176 mld, a kolejne 146,6 mld, jak wynika ze słów premiera Ukrainy, zostanie sfinansowane ze środków pochodzących od międzynarodowych organizacji finansowych.

W obu przypadkach (źródłach finansowania) dany program będzie realizowany w formule zamówień publicznych (przetargów) przeprowadzanych za pośrednictwem elektronicznej platformy przetargowej ProZorro. Dlatego w ciągu najbliższych kilku lat należy spodziewać się ogłoszenia przetargów na budowę i rekonstrukcję dróg ogólnego użytku opiewających na setki tysięcy albo nawet miliardy hrywien.

*****

Zobacz też: Najczęstsze błędy w sporządzaniu ofert przetargowych na Ukrainie przez polskich przedsiębiorców >>