O praktyce

Od lutego 2016 roku weszła w życie nowa ustawa Ukrainy „O zamówieniach publicznych”, dzięki której został wprowadzony otwarty system zamówień publicznych Prozorro. Od sierpnia 2016 r. korzystanie z systemu ProZorro stało się wymogiem dla wszystkich.

W ramach obsługi prawnej udziału Państwa firmy w zamówieniach publicznych (przetargach) na Ukrainie, proponujemy skorzystanie z następującej oferty usług prawnych oraz konsultacji:

  • Rejestracja Klienta w Elektronicznych Platformach Przetargowych w systemie ProZorro. Konsultacje z korzystania elektronicznych platform przetargowych.
  • Konsultacja prawna w sprawie udziału w zamówieniach publicznych.
  • Wstępna analiza dokumentacji przetargowej pod względem naruszenia procedur udzielania zamówień oraz warunków dyskryminujących (łącznie z zaznaczonymi w specyfikacji technicznej, będącej częścią składową dokumentacji przetargowej).
  • Analiza prawna ewentualnych podstaw do odrzucenia oferty przetargowej oraz udzielenie porad na jej udoskonalenie.
  • Analiza prawna warunków umowy o zamówieniu publicznym, wymienionych w dokumentacji przetargowej.
  • Konsultacja prawna przy złożeniu oferty w zamówieniach publicznych. Analiza prawna oferty przetargowej pod względem zgodności z kryteriami kwalifikacyjnymi (z wyjątkiem wymagań technicznych oraz treści dokumentów): posiadanie obowiązkowych dokumentów i wymaganych w nich informacji.
  • Konsultacja prawna w sprawie gwarancji wykonania umowy o zamówieniu publicznym oraz zapewnienie zgodności oferty przetargowej z obowiązującym prawem Ukrainy.

Zapraszamy Państwa do kontaktu >>

Zespół Kancelarii PLP Law Group

*****