O blogu

Drodzy Czytelnicy!

Nasz blog jest poświęcony omówieniu najważniejszych kwestii dot. przetargów publicznych na Ukrainie oraz specyfice udziału w nich firm zagranicznych.

W trakcie codziennej praktyki prawniczej gromadzimy wiele spostrzeżeń, którymi chcemy dzielić się z czytelnikami. Chcielibyśmy, żeby nasz blog odpowiadał zainteresowaniom polskich firm – zamawiających i był pomocny w odniesieniu do procedur przetargowych na Ukrainie.

Publikowane treści będą dotyczyć przede wszystkim postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych na podstawie ustawy Ukrainy od 2016 r. W sierpniu 2017 r. w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań Bank Światowypotwierdził możliwość korzystania z elektronicznego systemu zamówień publicznych ProZorro w celu zakupu towarów, usług i robót, finansowanych przez niego na Ukrainie.

Za ten okres w ProZorro zostało już zarejestrowanych ponad 1 milion postępowań przetargowych.

Codziennie na Ukrainie ogłaszanych jest około 4 000 przetargów.

Koszt niektórych ofert wynosi prawie 100 milionów euro.

Według oficjalnych danych, w ciągu ubiegłego roku liczba przeprowadzonych przetargów na Ukrainie wzrosła o 550%, liczba uczestników – o 384%, a liczba zgłoszonych ofert zwiększyła się prawie 10 razy – od 75 mld UAH do 725 mld UAH.

Na Ukrainie co miesiąc zwiększa się liczba firm zagranicznych, biorących udział w przetargach. Większość z nich popełnia te same błędy z powodu braku doświadczenia z sferze zamówień publicznych na Ukrainie.

Jeśli zainteresowani Państwo uczestnictwem w przetargach ukraińskich, z pewnością niezbędne jest korzystanie z naszego bloga.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych do lektury!