Ukraińska ustawa o zamówieniach publicznych

Zmowa uczestników przetargów ukraińskich

юридична Компанія PLP20 czerwca 2018Komentarze (0)

Nowy system ukraińskich zamówień publicznych przewiduje rywalizację uczestników w celu ustalenia zwycięzcy z najlepszą ofertą. Konkurencja jest niezbędna, dlatego żaden z uczestników nie zna ani ofert, ani cen zaproponowanych przez innego. Konkurencja zostaje wyeliminowana w momencie, kiedy uczestnicy zaczynają zawierać niedozwolone porozumienia. Według ustawy Ukrainy „O ochronie konkurencji gospodarczej” takie działania uczestników noszą nazwę: uzgodnione […]

Budowa ukraińskich dróg w latach 2018-2022

юридична Компанія PLP13 kwietnia 2018Komentarze (0)

21 marca 2018 r. Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził państwowy program gospodarczy rozwoju dróg o znaczeniu państwowym na lata 2018-2022. Łączna kwota  wydatków wyniesie około 298.349 mld UAH, z której 178 mln UAH – z Państwowego Funduszu Drogowego, 113.8 mld UAH – z innych źródeł. Wszystkie programy państwowe (budowa ukraińskich dróg) będą realizowane poprzez zamówienia publiczne. Niektóre […]

130 milionów hrywien na budowę kolejki z Kijowa do Boryspola

юридична Компанія PLP03 kwietnia 2018Komentarze (0)

Gabinet Ministrów Ukrainy odnowił projekt „Air Express”, według którego zostanie uruchomione nowe połączenie pomiędzy głównym dworcem kolejowym w Kijowie a lotniskiem „Boryspil”. Trasa będzie przebiegać następująco: stacja kolejowa „Kijów Centralny” – stacja „Wydubyci” – dworzec „Darnycia” – lotnisko „Boryspil”. W ramach przygotowania odpowiedniego projektu „Ukrzalizyncia” ogłosiła dwa przetargi na wykonanie odpowiednich prac budowlanych. Pierwszy przetarg […]

16 marca 2018 mer Lwowa, dyrektor „LvivElektroTrans” podpisali z EBOR umowę o dofinansowanie projektu odnowienia taboru trolejbusowego miasta Lwowa. Nowy projekt pozwoli lwowskiemu przedsiębiorstwu komunalnemu na zakup 50 trolejbusów, a także naprawę i modernizację zajezdni tramwajowej i trolejbusowej oraz rozszerzenia taboru trolejbusowego. Warunki umowy przewidują otrzymanie kredytu w wysokości 15 mln EUR, z których 12,5 […]

Budowa ukraińskich dróg na warunkach koncesji

юридична Компанія PLP19 marca 2018Komentarze (0)

27 lutego 2018 Rada Najwyższa przyjęła projekt ustawy o koncesjonowanych drogach.  Oczekuje się na procedurę konkursową czyli wytypowanie uczestników w sprawie udzielenia koncesji na budowę i eksploatację dróg  o znaczeniu krajowym. Decyzja o przeprowadzeniu takiego konkursu zostanie podjęta przez Gabinet Ministrów Ukrainy ze wskazaniem parametrów technicznych drogi, podstawowych wskaźników finansowych, terminów koncesji drogowej, odszkodowania granicznego […]