ProZorro

Drodzy Koledzy i Koleżanki! Chcielibyśmy podzielić się najnowszymi wiadomościami z praktyki zamówień publicznych. Przy naszym doradztwie i wsparciu  prawnym Klient oskarżył decyzję Komitetu Antymonopolowego ws. zakazu wzięcia udziału w aukcji w postępowaniu przetargowym z publikacją w języku angielskim. Przedmiot sprawy  Przedsiębiorstwo państwowe „Narodowa Energogenerująca Kompania Atomowa „Energoatom” ogłosiło przetarg, którego przedmiotem były usługi oprogramowania. Szacowana […]

Przyjaciele,  Chciałbym podzielić się z Wami wiadomością dotyczącą ukraińskiego ustawodawstwa w dziedzinie zamówień publicznych. Prezydent Ukrainy 16 października podpisał nowelizację ustawy o zamówieniach publicznych (projekt ustawy nr 1076 z dnia 29.08.2019 r.). Ustawa ta, zgodnie z pkt 1 Przepisów przejściowych, wchodzi w życie w dniu następnym po jej publikacji oraz zaczyna działać za 6 miesięcy […]

Jak ochronić swoje konto na ProZorro przed hakerami

юридична Компанія PLP04 czerwca 2019Komentarze (0)

Często zdarzały się przypadki kradzieży haseł z platform elektronicznych, poprzez które zamawiający mają dostęp do systemu zamówień publicznych ProZorro. Po otrzymaniu takiego dostępu atakujący może uzyskać pełną informację o twojej ofercie przetargowej i cenowej oraz wykorzystać jako przewagę konkurencyjną na aukcji, zmodyfikować dokumentację licytacji, co może skutkować dyskwalifikacją lub w ogóle wyeliminowaniem udziału w przetargu. […]

Zachodnie Biuro Regionalne Państwowej Straży Granicznej Ukrainy odwołało pięć przetargów na przebudowę departamentów Straży Granicznej o łącznej oczekiwanej wartości 4,59 mln euro. Zakładano zamówienie na odbudowę obiektów do końca 2020 r. na 5 przejściach granicznych. W szczególności przewidywało się przebudowę koszar, budynków służbowych, zewnętrznych sieci inżynieryjnych itp. Przetargi zostały odwołane z powodu złożenia mniej niż […]

Polska zaczęła przejmować doświadczenie Ukrainy w kontroli zamówień publicznych. Tak, w ramach współpracy polskiej Fundacji ePaństwo z ukraińskim systemem elektronicznym ProZorro i DOZORRO stworzono i zintegrowano internetowy system przetargowy w Polsce. Na etapie wdrażania systemu w Polsce będzie brakowało w nim analitycznego systemu monitoringu zamówień, jak na Ukrainie, ale będzie pełnił wyłącznie funkcję elektronicznego oskarżenia […]