Forma prawna przedsiębiorstwa

Polskie firmy zamierzające uczestniczyć w przetargach ukraińskich, zastanawiają się nad formą organizacyjno-prawną swojej firmy oraz dokonaniem wyboru przy rejestracji nowej jednostki na Ukrainie. Najbardziej rozpowszechnione formy prawne to: Polskie przedsiębiorstwo Ustawodawstwo Ukrainy zobowiązuje Zamawiających do zapewnienia równych warunków uczestnictwa firmom krajowym i zagranicznym różnej formy własności i formy organizacyjno-prawnej. Dlatego też każda polska firma może […]