Budowa ukraińskich dróg na warunkach koncesji

юридична Компанія PLP19 marca 2018Komentarze (0)

Budowa dróg na Ukrainie27 lutego 2018 Rada Najwyższa przyjęła projekt ustawy o koncesjonowanych drogach. 

Oczekuje się na procedurę konkursową czyli wytypowanie uczestników w sprawie udzielenia koncesji na budowę i eksploatację dróg  o znaczeniu krajowym. Decyzja o przeprowadzeniu takiego konkursu zostanie podjęta przez Gabinet Ministrów Ukrainy ze wskazaniem parametrów technicznych drogi, podstawowych wskaźników finansowych, terminów koncesji drogowej, odszkodowania granicznego koncesjonariuszowi alternatywnej bezpłatnej drogi.

Płatne autostrady na Ukrainie

Gabinet Ministrów będzie ustalał maksymalny poziom opłat za przejazd nowo powstającymi drogami z uwzględnieniem inflacji na Ukrainie. Płatne autostrady albo ich odcinki można budować tylko wtedy, gdy istnieje alternatywny bezpłatny przejazd dotychczasową drogą, czyli powinny istnieć objazdy i alternatywa przejazdu za darmo.

W celu zagwarantowania realizacji projektów koncesyjnych w sprawie budowy i utrzymania dróg, władzom wykonawczym zabroniono podejmowania jakichkolwiek działań w sprawie przekazywania ziemi w użycie lub własność osobom fizycznym lub prawnym.

Ważnym elementem w realizacji projektów koncesyjnych może być ogłoszenie w najbliższych latach procedury przetargowej na zamówienie odpowiednich prac.

Lwów – Krakowiec

Pierwszą drogą na Ukrainie, zbudowaną na warunkach koncesji, będzie trasa od Lwowa do granicy ukraińsko-polskiej (Lwów – Krakowiec), której budowa jest przedmiotem dyskusji od wielu lat.

Jej długość wyniesie 84,4 km. Szacowany czas budowy drogi wyniesie 4-5 lat. Średnia prędkość ruchu wyniesie 120 km/h. Koncesjonariusz będzie odpowiedzialny za budowę, utrzymanie, naprawę czteropasmowej drogi, która zostanie zbudowana według kategorii 1-A. Okres koncesji musi wynieść do 49 lat.

Zakłada się, że środki zostaną zwrócone inwestorowi poprzez koszt poboru opłat za przejazd, a także opłat za dostęp i eksploatację obiektów serwisu drogowego, infrastruktury drogowej, reklamy, centrów logistycznych, nowoczesnych linii komunikacyjnych wzdłuż drogi.

*****

Przeczytaj też o 5-letnim planie rozwoju dróg na Ukrainie >>

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PLP Law Group Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PLP Law Group z siedzibą w Kijowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@plp.kiev.ua.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: