Czerwiec 2019

Typowe błędy przy zaskarżeniu przetargu na Ukrainie

юридична Компанія PLP21 czerwca 2019Komentarze (0)

Złożenie skargi w zamówieniach publicznych jest nie tylko skuteczne, ale także bardzo często jedynym sposobem ochrony praw uczestnika przetargu. Takie skargi są rozpatrywane przez specjalne kolegium Komitetu Antymonopolowego, a proces ich złożenia jest ściśle sformalizowany. Niestety, z powodu braku doświadczenia wielu uczestników NIE bierze pod uwagę pewnej specyfiki sporządzenia takiej skargi, z związku z czym […]

Ministerstwo finansów Ukrainy ogłosiło przetarg o rozbudowę oddziałów Państwowej Służby Granicznej Ukrainy na granicy polsko-ukraińskiej. Do udziału w przetargach zapraszane są polskie firmy w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Zgodnie z częścią 4 artykułu Umowy wartość towarów, robót i usług polskiego pochodzenia w ramach […]

Jak ochronić swoje konto na ProZorro przed hakerami

юридична Компанія PLP04 czerwca 2019Komentarze (0)

Często zdarzały się przypadki kradzieży haseł z platform elektronicznych, poprzez które zamawiający mają dostęp do systemu zamówień publicznych ProZorro. Po otrzymaniu takiego dostępu atakujący może uzyskać pełną informację o twojej ofercie przetargowej i cenowej oraz wykorzystać jako przewagę konkurencyjną na aukcji, zmodyfikować dokumentację licytacji, co może skutkować dyskwalifikacją lub w ogóle wyeliminowaniem udziału w przetargu. […]