Kwiecień 2019

Zachodnie Biuro Regionalne Państwowej Straży Granicznej Ukrainy odwołało pięć przetargów na przebudowę departamentów Straży Granicznej o łącznej oczekiwanej wartości 4,59 mln euro. Zakładano zamówienie na odbudowę obiektów do końca 2020 r. na 5 przejściach granicznych. W szczególności przewidywało się przebudowę koszar, budynków służbowych, zewnętrznych sieci inżynieryjnych itp. Przetargi zostały odwołane z powodu złożenia mniej niż […]

Polska zaczęła przejmować doświadczenie Ukrainy w kontroli zamówień publicznych. Tak, w ramach współpracy polskiej Fundacji ePaństwo z ukraińskim systemem elektronicznym ProZorro i DOZORRO stworzono i zintegrowano internetowy system przetargowy w Polsce. Na etapie wdrażania systemu w Polsce będzie brakowało w nim analitycznego systemu monitoringu zamówień, jak na Ukrainie, ale będzie pełnił wyłącznie funkcję elektronicznego oskarżenia […]