Czerwiec 2018

Nowy system ukraińskich zamówień publicznych przewiduje rywalizację uczestników w celu ustalenia zwycięzcy z najlepszą ofertą. Konkurencja jest niezbędna, dlatego żaden z uczestników nie zna ani ofert, ani cen zaproponowanych przez innego. Konkurencja zostaje wyeliminowana w momencie, kiedy uczestnicy zaczynają zawierać niedozwolone porozumienia. Według ustawy Ukrainy „O ochronie konkurencji gospodarczej” takie działania uczestników noszą nazwę: uzgodnione […]

Temat warunków dyskryminacyjnych wobec nierezydentów nadal pozostaje wiodącym tematem w zamówieniach publicznych na Ukrainie. Firmy zagraniczne nadal niechętnie biorą udział w przetargach na Ukrainie. Wydawałoby się, że ustawa z Ukrainy „O zamówieniach publicznych” daje równe szanse dla obu uczestników zarówno ukraińskich jak i zagranicznych. Ponadto dzięki Prozorro zauważany jest wzrost zaufania biznesu do ofert przetargowych. […]