Marzec 2018

16 marca 2018 mer Lwowa, dyrektor „LvivElektroTrans” podpisali z EBOR umowę o dofinansowanie projektu odnowienia taboru trolejbusowego miasta Lwowa. Nowy projekt pozwoli lwowskiemu przedsiębiorstwu komunalnemu na zakup 50 trolejbusów, a także naprawę i modernizację zajezdni tramwajowej i trolejbusowej oraz rozszerzenia taboru trolejbusowego. Warunki umowy przewidują otrzymanie kredytu w wysokości 15 mln EUR, z których 12,5 […]

Budowa ukraińskich dróg na warunkach koncesji

юридична Компанія PLP19 marca 2018Komentarze (0)

27 lutego 2018 Rada Najwyższa przyjęła projekt ustawy o koncesjonowanych drogach.  Oczekuje się na procedurę konkursową czyli wytypowanie uczestników w sprawie udzielenia koncesji na budowę i eksploatację dróg  o znaczeniu krajowym. Decyzja o przeprowadzeniu takiego konkursu zostanie podjęta przez Gabinet Ministrów Ukrainy ze wskazaniem parametrów technicznych drogi, podstawowych wskaźników finansowych, terminów koncesji drogowej, odszkodowania granicznego […]