Zamówienia publiczne w… Polsce

Oleg Nowiński15 listopada 2017Komentarze (0)

Skoro czytasz mojego bloga to na pewno interesują Cię zagadnienia przetargowe na Ukrainie. Bardzo dobrze! Mój kraj coraz szybciej się rozwija i coraz więcej środków przeznaczonych jest na różnego rodzaju inwestycje publiczne. W niektórych projektach porządane jest nawet uczestnictwo przedsiębiorców z obszaru Unii Europejskiej.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące ukraińskiej procedury przetargowej, to mój blog jest odpowiednim miejscem do zadania takiego pytania. Oczywiście możesz także skontaktować się bezpośrednio ze mną – w zakładce Kontakt znajdziesz moje dane teleadresowe.

Tym razem jednak nie chcę opowiadać Ci o zamówieniach na Ukrainie, ale w Polsce. Z zainteresowaniem bowiem czytam od dłuższego czasu blog pt.: Prawo zamówień publicznych, prowadzony przez dwóch polskich prawników: Roberta Jaroszewskiego, oraz Macieja Lubiszewskiego. Lektura tego bloga wprost prowadzi do wniosku, że Panowie są wybitnymi znawcami tematyki zamówień publicznych w Polsce.

Szczerze polecam Ci ten blog, szczególnie też dlatego, że wiele trudnych i skomplikowanych zagadnień, opisanych jest w specyficznym, indywidualnym humorystycznym stylu. Polecam!

E-podpis w przetargach na UkrainieW dniu 06.11.2017 r. Prezydent Ukrainy ostatecznie podpisał ustawę „O elektronicznych usługach powierniczych”, która ma na celu zreformowanie ram prawnych w sferze podpisu elektronicznego poprzez wdrożenie ustawodawstwa Unii Europejskiej. Uchwalenie tej ustawy znacznie uprości dostęp do uczestnictwa w ukraińskich przetargach dla firm nierezydentów.

E-podpis w przetargach publicznych dzisiaj

Obecnie w ustawodawstwie Ukrainy brakuje mechanizmu prawnego do weryfikacji zagranicznych certyfikatów e-podpisu, w tym ponad 40 standardów e-podpisu Unii Europejskiej. Dlatego też zagraniczni uczestnicy mają problemy z wykorzystaniem e-podpisów podczas uczestnictwa w ukraińskich przetargach. O ile ustawodawstwo Ukrainy nie przewiduje możliwości zarejestrowania e-podpisu na osobę prawną nierezydenta, konieczna jest rejestracja przedstawicielstwa firmy zagranicznej na Ukrainie.

Według ustawodawstwa przetargowego Ukrainy, Zamawiający wymaga od uczestników elektronicznego sygnowania dokumentów przetargowych. Brak podobnego e-podpisu jest podstawą do odrzucenia oferty przez Zamawiającego. E-podpis nie sprawia żadnych trudności ukraińskim uczestnikom, natomiast jest poważną przeszkodą dla firm zagranicznych.

W większości praktyka oskarżeń ukraińskich przetargów wskazuje, że wymóg stosowania e-podpisu do nierezydentów jest wymogiem dyskryminacyjnym, dlatego ukraińscy Zamawiający prawie zawsze robią wyjątek dla firm zagranicznych co do dokumentacji przetargowej dotyczącej korzystania z e-podpisu. W istocie jednak problem pozostaje nierozwiązany.

Dzień wejścia w życie ustawy o e-podpisach

Ważne jest, aby niniejsza ustawa miała na celu wzajemne uznawanie ukraińskich i zagranicznych certyfikatów i podpisów elektronicznych. Mimo że ustawa nadal posiada jedynie normy regulacyjne, mechanizmy prawne korzystania i weryfikacji zagranicznych e-podpisów będą uwzględnione na podstawie odrębnych przepisów. Tym bardziej, że jeszcze jest czas na rozpracowanie i uchwalenie takich aktów, ponieważ ustawa wejdzie w życie za rok – 07.11.2018.

Jestem przekonany, że uchwalenie ustawy „O elektronicznych usługach powierniczych” jest ważnym krokiem, który pozwoli każdemu zagranicznemu uczestnikowi brać udział w ukraińskich przetargach korzystając z e-podpisu krajów europejskich.

*****

Poczytaj też o planowanych przetargach na Ukrainie w 2018 roku >>

Polskie firmy zamierzające uczestniczyć w przetargach ukraińskich, zastanawiają się nad formą organizacyjno-prawną swojej firmy oraz dokonaniem wyboru przy rejestracji nowej jednostki na Ukrainie.

Najbardziej rozpowszechnione formy prawne to:

  1. Polskie przedsiębiorstwo

Ustawodawstwo Ukrainy zobowiązuje Zamawiających do zapewnienia równych warunków uczestnictwa firmom krajowym i zagranicznym różnej formy własności i formy organizacyjno-prawnej. Dlatego też każda polska firma może uczestniczyć w przetargach na Ukrainie. Natomiast istnieje szereg dodatkowych wymagań, które polska firma nie może samodzielnie spełnić. Jednym z najczęstszych problemow dla firm zagranicznych (np. budowlanych) jest trudność w uzyskaniu licencji, którą Zamawiający wymaga od uczestników (np. licencja na wykonanie robót budowlanych) albo otrzymaniu elektronicznego podpisu cyfrowego, który jest wymagany do uwierzytelniania dokumentów przetargowych. Wszystko da się rozwiązać przy rejestracji przedstawicielstwa polskiej firmy na Ukrainie (patrz poniżej).

  1. Konsorcjum

Musimy zdawać sobie sprawę, że zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim konsorcjum jest odrębnym podmiotem prawnym, który jest tworzony na podstawie odpowiedniej rejestracji państwowej. Z kolei zgodnie z polskim ustawodawstwem konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie musi więc być rejestrowane. Taka forma nie zgadza się z ustawodawstwem ukraińskim, więc przed udziałem w przetargu ukraińskim, polskie konsorcjum powinno skoordynować tę sprawę z Zamawiającym, dokonując przy tym odpowiednich zmian w dokumentach przetargowych według wymagań do uczestników. Należy pamiętać, że jeden z członków konsorcjum nie może korzystać z dośwadczenia całego konsorcjum, udział w przetargu jest możliwy za zgodą wszystkich jego członków.

  1. Rejestracja nowej ukraińskiej firmy

Do podstawowych wymagań stawianych przez Zamawiającego do nowej firmy uczestnika należą: posiadanie należytego wyposażenia i sprzętu technicznego; zatrudnienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach; żądanie potwierdzenia doświadczenia firmy w podobnych realizacjach. Trudno będzie nowej firmie sprostać wspomnianym wymaganiom Zamawiającego. Z innej strony, założenie ukraińskiej firmy może ułatwić kwestie celne, podatkowe i organizacyjne (uzyskanie licencji i różnego rodzaju zezwoleń) w trakcie realizacji zleconego działania.

  1. Przedstawicielstwo zagraniczne

W większości przypadków najlepszym rozwiązaniem dla udziału w naszych przetargach jest rejestracja zagranicznego biura – przedstawicielstwa polskiej firmy na Ukrainie. Zgodnie z ukraińskimi przepisami, przedstawicielstwo firmy zagranicznej ma prawo do uzyskania licencji i podpisu elektronicznego. Przedstawiciel może przybierać formę organizacji non-profit lub stałej reprezentacji. Główna różnica polega na tym, iż przedstawicielstwo non-profit nie ma prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, nie jest osobą prawną i działa wyłącznie w imieniu i na rzecz spółki zagranicznej.

*****

Ważne jest, że obecnie uczestnicy nadają Zamawiającemu list gwarancyjny o posiadaniu odpowiedniej licencji, którą można będzie otrzymać później, w ciągu kilku miesięcy po wygraniu przetargu. Podobna procedura pozwala polskim firmom zajmować się rejestracją przedstawicielstwa na Ukrainie tylko wtedy, gdy zostanie ona zwycięzcą.

*****

Poczytaj też: jak wygrać przetarg na Ukrainie>>

Warto wiedzieć, że w ciągu ostatniego roku ilość przeprowadzonych przetargów na Ukrainie wzrosła o 550 proc., ilość uczestników o 384 proc., a wartość ogłoszonych przetargów zwiększyła się prawie dziesięciokrotnie – od 75 do 725 mld hrywien. To ożywienie przyciąga coraz więcej zagranicznych firm.

Zainteresowanie ukraińskimi przetargami jest duże nie tylko wśród rodzimych przedsiębiorstw; otóż co miesiąc kilkakrotnie wzrasta ilość firm zagranicznych biorących udział w ukraińskich zamówieniach i coraz częściej to właśnie one zwyciężają. Na przykład w tym roku w ukraińskim przetargu na wykonanie rekonstrukcji dróg wodnych morskiego portu w obwodzie Odeskim na pięciu uczestników aż czterech było spoza Ukrainy i zwyciężyła firma zagraniczna. Wartość początkowa danego zamówienia wynosiła ponad miliard hrywien, czyli prawie 40 mln euro.

Od dwóch lat obowiązuje na Ukrainie Ustawa o zamówieniach publicznych. Ma ona zapewniać równe warunki tak dla krajowych, jak i zagranicznych uczestników, zawiera m.in. zapis o zakazie umieszczania wymogów dyskryminujących oraz gwarantuje obiektywny i uczciwy wybór zwycięzcy. Dlatego większość zamawiających przy udostępnianiu warunków dokumentacji przetargowej stara się robić to w taki sposób, aby zagraniczni uczestnicy nie mieli problemów ze złożeniem swoich ofert.

Więcej przeczytasz w moim artykule TUTAJ >>

Przetargi na ukrainieWe wrześniu 2017 roku Rząd Ukrainy zatwierdził projekt budżetu na 2018 rok, który po raz pierwszy w historii państwa wynosi ponad 1 trylion hrywien.

Większość programów budżetowych będzie realizowana poprzez zamówienia publiczne (przetargi) za pomocą systemu elektronicznego ProZorro. Jak wcześniej informowaliśmy, latem bieżącego roku Bank Światowy sprawdził funkcjonowanie ProZorro i udzielił pozytywnej oceny na jego zgodność z wymaganiami Multilateral Development Bank.

W 2018 r. Rząd Ukrainy planuje wydać  44 mld hrywien na budowę i naprawę dróg. Spośród nich 4 miliardy na budowę autostrady „Lwów – Tarnopol – Chmielnicki – Winnica – Humań – Odessa – Mikołajów – Chersoń” i 2 mld na naprawę autostrady „Kijów – Charków – Dowżański”.

Rząd zwiększa też wydatki na obronę militarną do 164,9 mld hrywien, zamierza przyznać 7,3 mld hrywien na rozwój sektora rolnego, na opiekę zdrowotną – 112,5 mld UAH, na edukację przewiduje się 217,5 mld UAH, z nich 54 mln zostanie wydanych na założenie ukraińskiej platformy edukacyjnej książek elektronicznych. Osobno z budżetu zostanie przyznanych 800 milionów na rzecz Funduszu Efektywności Energetycznej, dofinansowanego przez partnerów międzynarodowych.

Przypominamy, że ustawa Ukrainy „O zamówieniach publicznych” zobowiązuje zamówców ukraińskich zapewnić równe szanse zarówno uczestnikom krajowym jak i zagranicznym, obejmuje zakaz dyskryminacyjnych wymogów dla nich i zapewnia obiektywny wybór zwycięzcy.

Uwzględniając pojawienie się nowych programów budżetowych w 2018 roku, na Ukrainie zwiększy się liczba firm zagranicznych, które będą nie tylko uczestniczyć w przetargach ukraińskich, lecz także je wygrywać.

******

Przeczytaj też artykuł: Miliardowe przetargi czekają na Ukrainie.