Budowa ukraińskich dróg21 marca 2018 r. Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził państwowy program gospodarczy rozwoju dróg o znaczeniu państwowym na lata 2018-2022. Łączna kwota  wydatków wyniesie około 298.349 mld UAH, z której 178 mln UAH – z Państwowego Funduszu Drogowego, 113.8 mld UAH – z innych źródeł.

Wszystkie programy państwowe (budowa ukraińskich dróg) będą realizowane poprzez zamówienia publiczne. Niektóre z tych przetargów zostaną ogłoszone jeszcze w 2018 r.

Prezes „Ukrawtodoru” Sławomir Nowak poinformował, że w ciągu pięciu lat planuje się budowa dróg z połączeniem węzłów obwodowych. Planowane jest stopniowe odejście od bieżących średnich napraw i przeprowadzenie gruntownych remontów oraz budowy nowych dróg.

Za słowami S. Nowaka do końca 2022 r. zostanie naprawiona połowa całej sieci dróg o znaczeniu państwowym, co wynosi około 20 tys. km.

*****

Zobacz ranking najczęściej występujących błędów w sporządzaniu ofert przetargowych przez polskich uczestników >>

Zamówienia publiczne na UkrainieGabinet Ministrów Ukrainy odnowił projekt „Air Express”, według którego zostanie uruchomione nowe połączenie pomiędzy głównym dworcem kolejowym w Kijowie a lotniskiem „Boryspil”. Trasa będzie przebiegać następująco: stacja kolejowa „Kijów Centralny” – stacja „Wydubyci” – dworzec „Darnycia” – lotnisko „Boryspil”.

W ramach przygotowania odpowiedniego projektu „Ukrzalizyncia” ogłosiła dwa przetargi na wykonanie odpowiednich prac budowlanych.

Pierwszy przetarg (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-03-21-000723-b) w 112,67 mln UAH, podzielony jest na dwa etapy. Koszt pierwszego wynosi 103 miliony UAH i obejmuje budowę podpór estakady, termin zakończenia robót budowlanych najpóźniej do 30 września 2018 r. Drugi o wartości 9,67 mln UAH dotyczy montażu metalowych przęseł kolejowych, prace powinny być wykonane do 31 października 2018 r.

Koszt drugiego przetargu (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-03-21-000593-b) wynosi 17,02 mln UAH i przewiduje zamówienie prac z malowania i wzmocnienia metalowych przęseł kolejowych, końcowy termin wykonania to 31 sierpnia 2018 r.

Termin składania obu ofert przetargowych upływa 25 kwietnia 2018 r.

Zakłada się, że do 1 czerwca Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy, „Ukrzalizyncia” i lotnisko „Boryspil” muszą dokonać niezbędnych czynności organizacyjnych i technicznych związanych z przygotowaniem i rozpoczęciem robót budowlanych. Planuje się, że nowa trasa ruszy już od 1 grudnia b.r.

Przetargi na ukrainie16 marca 2018 mer Lwowa, dyrektor „LvivElektroTrans” podpisali z EBOR umowę o dofinansowanie projektu odnowienia taboru trolejbusowego miasta Lwowa. Nowy projekt pozwoli lwowskiemu przedsiębiorstwu komunalnemu na zakup 50 trolejbusów, a także naprawę i modernizację zajezdni tramwajowej i trolejbusowej oraz rozszerzenia taboru trolejbusowego.

Warunki umowy przewidują otrzymanie kredytu w wysokości 15 mln EUR, z których 12,5 mln EUR zostanie udzielonych przez EBOR, a reszta 2,5 mln EUR – przez Fundusz Czystych Technologii. LvivElectroTrans liczy na otrzymanie kolejnych 2 milionów EUR z dotacji EBOR.

Łączna kwota wydatków na przebudowę sieci trolejbusowej we Lwowie wyniesie 17 milionów EUR.

Na podstawie informacji podanych na oficjalnej stronie internetowej EBOR (www.ebrd.com/) w II kwartale 2018 roku na Ukrainie zostanie przeprowadzony przetarg międzynarodowy. Publikacja ogłoszenia na stronie BANKU oznacza początek wyłonienia prawdziwych wykonawców projektu.

Oprócz trolejbusów, w tym roku Lwów planuje zakup około 100 nowych autobusów i 50 tramwajów używanych w Europie, w następnych latach – 10 nowych tramwajów i 100 nowych autobusów dofinansowanych przez EBOR, ale decyzja otrzymania kolejnego kredytu zapadnie po uzgodnieniu z rządem.

Należy przypomnieć, że Lwów ma pozytywne doświadczenie z wykorzystania środków EBOR, m. in. zbudowano linię tramwajową na Sychiw i wdrożono system płatności elektronicznych w transporcie miejskim.

*****

Poczytaj także o budowie ukraińskich dróg na warunkach koncesji >>

Budowa dróg na Ukrainie27 lutego 2018 Rada Najwyższa przyjęła projekt ustawy o koncesjonowanych drogach. 

Oczekuje się na procedurę konkursową czyli wytypowanie uczestników w sprawie udzielenia koncesji na budowę i eksploatację dróg  o znaczeniu krajowym. Decyzja o przeprowadzeniu takiego konkursu zostanie podjęta przez Gabinet Ministrów Ukrainy ze wskazaniem parametrów technicznych drogi, podstawowych wskaźników finansowych, terminów koncesji drogowej, odszkodowania granicznego koncesjonariuszowi alternatywnej bezpłatnej drogi.

Płatne autostrady na Ukrainie

Gabinet Ministrów będzie ustalał maksymalny poziom opłat za przejazd nowo powstającymi drogami z uwzględnieniem inflacji na Ukrainie. Płatne autostrady albo ich odcinki można budować tylko wtedy, gdy istnieje alternatywny bezpłatny przejazd dotychczasową drogą, czyli powinny istnieć objazdy i alternatywa przejazdu za darmo.

W celu zagwarantowania realizacji projektów koncesyjnych w sprawie budowy i utrzymania dróg, władzom wykonawczym zabroniono podejmowania jakichkolwiek działań w sprawie przekazywania ziemi w użycie lub własność osobom fizycznym lub prawnym.

Ważnym elementem w realizacji projektów koncesyjnych może być ogłoszenie w najbliższych latach procedury przetargowej na zamówienie odpowiednich prac.

Lwów – Krakowiec

Pierwszą drogą na Ukrainie, zbudowaną na warunkach koncesji, będzie trasa od Lwowa do granicy ukraińsko-polskiej (Lwów – Krakowiec), której budowa jest przedmiotem dyskusji od wielu lat.

Jej długość wyniesie 84,4 km. Szacowany czas budowy drogi wyniesie 4-5 lat. Średnia prędkość ruchu wyniesie 120 km/h. Koncesjonariusz będzie odpowiedzialny za budowę, utrzymanie, naprawę czteropasmowej drogi, która zostanie zbudowana według kategorii 1-A. Okres koncesji musi wynieść do 49 lat.

Zakłada się, że środki zostaną zwrócone inwestorowi poprzez koszt poboru opłat za przejazd, a także opłat za dostęp i eksploatację obiektów serwisu drogowego, infrastruktury drogowej, reklamy, centrów logistycznych, nowoczesnych linii komunikacyjnych wzdłuż drogi.

*****

Przeczytaj też o 5-letnim planie rozwoju dróg na Ukrainie >>

Drodzy Czytelnicy,

Miejskie Przedsiębiorstwo „Metro Kijowskie” ogłosiło przetarg na budowę odcinka metra o wartości 6,3 mld UAH.

W ogłoszeniu Prozorro mieści się informacja, że planuje się budowa odcinku z halami postojowymi w Podolskiej dzielnicy miasta (od stacji „Syrec” do stacji „Prospect Prawdy” z dwiema stacjami ( „Mostycka”, „Prospekt Prawdy”) i odcinek w kierunku stacji „Wynohradar” (pierwszy etap budowy).

W planach – zakończenie prac za półtora roku.

Zainteresowani mogą składać swoje oferty do 19 lutego 2018 r.

Rozpoczęcie aukcji – 07 marca.

Więcej szczegółów pod linkiem: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-01-19-000136-c